ponedjeljak, 8. siječnja 2018.

Devetnica sv. Papi Ivanu Pavlu II.

Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, 

počevši od 13. listopada ili bilo kojega drugog dana u godini.


1. dan – LJUBAV

Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog papu Ivana Pavla II. da vodi Tvoju Crkvu, udijeli nam da s povjerenjem otvorimo svoja srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka.

S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol Tvoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo te da nas uslišiš u ovoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, LitanijeLitanije Ivanu Pavlu II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas!
Sv. l. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.2. dan – ISTINA

Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga.

Pouzdajemo se i molimo da nam sveti papa Ivan Pavao II., kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, po svom zagovoru isprosi i udijeli milost koju iskrena srca tražimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije


3. dan – ČOVJEK

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!
Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom sakramentu, udijeli svoje blagoslove obilno svim ljudima.

Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II., dobri pastir i neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, bude posrednik u nebu za izgubljene duše. Po njegovu zagovoru neka nam Bog podari ovo što molimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije


4. dan – OBITELJ

Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Vršiti Tvoju volju naš je zadatak. Slijediti Tvoje putove put je kako bismo upoznali mir u srcu.

Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putovima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje odvlači naše srce od Tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe.

Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka postane jača od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji prolaze.
Zagovorom Svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

Molimo ponizno da po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II. možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije


5. dan – MLADI

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom raspetog Krista!

Molimo Te za naše mlade koji imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude njihov zaštitnik i zagovornik, i da nam izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije


6. dan – GRIJEH

Bolesni, stari, hendikepirani i umirući, uče nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u našoj sredini, došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu.
No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje.

Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih, upali svoje Svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu.

Molimo po njegovu zagovoru posebnu milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije


7. dan – MILOSRĐE

Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi.

Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku za svoje ljudsko dostojanstvo i za rast u istini i ljubavi.

Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi i ostaje s nama.

Sveta Faustino, svetice Božjeg milosrđa, tebe također molimo da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe, danas i zauvijek.”

Milosrđe Božje, proslavi se u ovoj mojoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije


8. dan – MARIJA

O Marijo… Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista.

Pomozi nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je On sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski.

Iskrena srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II., koji je potpuno bio posvećen tebi, Marijo, vjerno ti služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju.

Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

Molimo za milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije


9. dan – EUHARISTIJA

O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za Euharistiju koju si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća!

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!

Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s ljubavlju. Neka nam kroz zagovor svetog pape Ivana Pavla II. podari uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

srijeda, 2. kolovoza 2017.

Devetnica sv. Klari AsiškojPrvi dan (2. kolovoza)

"Vinograd, u cvatu, miriše" (Pj 2, 13).

"Ona je na polju vjere zasadila i odnjegovala vinograd siromaštva s kojega se beru obilni plodovi spasenja" (BKl 8).

"Uvijek nastojte slijediti put svete jednostavnosti, poniznosti, siromaštva i časnog svetog ponašanja, da se širi miomiris dobra glasa" (usp. OKl 56. 58).

Molitva: Sveta Klaro, ti si poniznošću, snagom vjere i mišicama siromaštva pronašla dragocjeni biser sakriven u njivi svijeta i ljudskih srdaca, a to je sam Isus Krist po kojemu je i za kojega sve stvoreno.
Daj da i mi u svom životu pronađemo taj dragocjeni biser te shvatimo što to znači ostaviti sve poradi Krista i njegova Kraljevstva, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. (usp. 3PA 7)

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Drugi dan (3. kolovoza)

"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!" (Mt 5, 3)

"Nastojte iznad svega imati Duha Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje i da mu se uvijek molite čistim srcem" (usp. PKl X, 9-10).

Molitva: Sveta Klaro, ti si bila za svoje sestre žar ljubavi, slatkoća dobrote, posrednica mira i zajedništvo prijateljstva. Izmoli i nama milost Duha Svetoga i njegovo sveto djelovanje, kako bismo u svom srcu nosili sve ljude i hranili ovaj svijet molitvom koja preobražava i obnavlja. Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Treći dan (4. kolovoza)

"Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!" (Iv 14, 8).

"Postavi svoj duh pred zrcalo vječnosti, uroni svoju dušu u sjaj slave, postavi svoje srce u lik božanske biti i sva se preobrazi..." (3PA 12. 13).

Molitva: Sveta Klaro, ti si pogled svoga duha imala uvijek upravljen iznad nestalnosti ovoga svijeta, širom otvoren kišama milosti (usp. 4Čel 19). Ti, koja si bila neumorna u Teoviziji (promatranju Boga), u ovom našem vremenu proglašena si zaštitnicom televizije. Ti, koja si spoznala Boga kao jedino bogatstvo svoje duše, pomozi i nama koji smo putnici i stranci na ovom svijetu, da sve više želimo spoznati Boga, širinu njegovih dobročinstava, duljinu njegovih obećanja, visinu njegova veličanstva i dubinu njegovih sudova i da nas ne udaljuju od Gospodina stvari ovoga svijeta, već da znamo zrelo i promišljeno odabrati ono što nam pomaže da i mi rastemo u gledanju Boga. (usp. ON 3) Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Četvrti dan (5. kolovoza)

"Svi su bili zajedno na istome mjestu, jednodušno postojani u molitvi s Marijom, majkom Isusovom" (Dj 2, 1. 1, 14).

"Priljubi se uz njegovu presvetu Majku" (3PA 18).

Molitva: Sveta Klaro, ti si nam pokazala najizvrsniji put kojim ćemo slijediti Isusa, a to je njegova presveta Majka, koja je u malom klaustru svoje djevičanske utrobe nosila Onoga koga cijeli svemir ne može obuhvatiti. Pomozi nam da budemo vjerni Božjoj milosti i da slijedimo Marijine stope siromaštva i poniznosti, kako bi naša duša postala stan i sjedište Boga-Ljubavi. (usp. 3PA 19-23) Povedi nas u Betlehem pred siromašne jaslice Sina Božjega i njegove Majke; povedi nas s Marijom podno Isusova križa i pomozi nam da velikodušno stojimo podno križa svakog našeg brata i sestre. Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Peti dan (6. kolovoza)

"Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta" (Iv 17, 24).

"Preobrazi se sva motrenjem u sliku njegova božanstva, da i sama osjetiš skrivenu slatkoću koju je sam Bog od početka čuvao za one koji ga ljube" (3PA 14).

Molitva: Sveta Klaro, svojim životom poučila si nas kako trpjeti i umirati s Kristom donosi vječnu radost i slavu. Pomozi nam da svakog dana uzmemo svoj križ, da se odričemo sebe te slijedimo Sina Božjega koji nam je postao Put (usp. OKl 5). Neka Isus bude zrcalo u kojem ćemo se neprestano ogledati i u kojem ćemo promatrati ovaj svijet. On, čiji miomiris mrtve uskrisuje i od čijeg su gledanja blaženi svi građani višnjeg Jeruzalema, neka nas uvede u svoju slavu. (usp. 4PA 11-13) Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Šesti dan (7. kolovoza)

"Voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni" (Iv 4, 14).

"Ja, Klara, službenica Kristova i biljčica svetog oca Franje, sestra i majka vaša, blagoslivljam vas svakim blagoslovom..." (usp. BlKl)

Molitva: Sveta Klaro, ti si istrošila svoj život u ljubavi prema Isusu, osvježavajući i podržavajući klonule udove njegova mističnog Tijela. Pomozi i nama da postanemo izvori Božje snage i blagoslova, uvijek na raspolaganju žednima. Daj da neutaživo žeđamo za dobrim izvorima života i svetosti koje nam Otac nebeski daje u Kristu Isusu. Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Sedmi dan (8. kolovoza)

"Gospodin, Bog tvoj, cijeloga puta nosio te kao što čovjek nosi svoga sinčića" (Pnz 1, 31).

"Pođi u miru, dušo moja blagoslovljena, jer imaš dobru pratnju na putu, jer onaj koji te stvorio i posvetio, uvijek te je čuvao kao majka svoje čedo i ljubio nježnom ljubavlju" (4Čel 46).

Molitva: Sveta Klaro, sav je tvoj život bio sama zahvalnost i pjesma Ocu milosrđa kojeg si proslavila u cijeloj Crkvi. (usp. OKl 2.14) Daj nam svoga duha jednostavnosti, zanosa i radosti, da doživimo sebe kao ljubljena bića i da zahvaljujemo Bogu za svoj život, slaveći ga svojim postojanjem. Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Osmi dan (9. kolovoza)

"Ja sam Put, i Istina i Život" (Iv 14, 6).

"Sin je Božji postao za nas Put" (OKl 5).

Molitva: Sveta Klaro, Isus je bio tvoje pravilo, tvoj program života, tvoj uzor, tvoj put. Daj da i mi, poput tebe, jednostavno i ponizno poslušamo riječ Evanđelja te svojim životom budemo drugima ogledalo i primjer. (OKl 19) Neka tvoje svjetlo, koje je odraz Sunca Pravde, grije naša srca, obasja naše misli i ispuni nas željom živjeti Evanđelje u današnjem svijetu. Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)


Deveti dan (10. kolovoza)

"Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda" (Iv 15, 5).

"Blagoslovljen budi, Gospodine, koji si me stvorio!" (4Čel 46).

Molitva: Sveta Klaro, stoljeća su prošla otkako si zapjevala Gospodinu pjesmu hvale, najuzvišenijeg siromaštva, bratske ljubavi i duboke molitve. Nauči nas ljubiti Isusa kako si ga ti ljubila, da ga prepoznajemo u njegovoj Crkvi i Euharistiji. Izmoli nam milost da ne mislimo na sebe, nego da mislimo na svu našu braću i sestre koji ne vide kako je lijepo živjeti za Boga. Amen.

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.
O. Amen. Amen. (ČM)

nedjelja, 25. rujna 2016.

DEVETNICA U ČAST SVETOM FRANJI ASIŠKOM

(Od 25. 9. do 3. 10.)
Uvodna molitva
Sveti oče Franjo, oče preljubezni, molim Te radi Svetih rana Gospodina našega Isusa Krista, pomozi mi, da osjetila svoga tijela upravljam prema volji svemogućega Boga; izvrši u meni onu promjenu života, koju si Ti započeo. Izmoli mi od Gospodina Boga, pokajanje i pobožnosti, vjeru, ufanje, ljubav, strpljivost, čistoću duše i tijela i sveti zapt u riječima i djelima, a u svemu tomu pravu ustrajnost da na svršetku ovoga života zavrijedim doći k Tebi, gdje se Ti veseliš nagradi za svoje napore i da se uzmognem ondje s Tobom veseliti, gdje neće više biti nikakve žalosti, ni boli, nego gdje će uvijek ostati vječna radost, koju neka mi, sveti Oče, po Tvojem nagovoru udijeli Isus Krist, Sin prečiste Djevice Marije. Amen


PRVI DAN

HIMAN
Dokle svijet od kreposti zazire i bježi i u mnogim zloćama ukopan leži, dotle Franjo zabrinut za spas sviju ljudi šalje vruće molitve iz pobožnih grudi.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA LJUBAV PREMA BOGU
O, sveti oče Franjo, koji si od mladosti svoje vatrom božanske ljubavi bio tako zapaljen da nikomu ništa nisi uskratio, tko te je za ljubav Božju što zamolio:
ti, koji si često plakao što ljudi vruće ne ljube Boga; ti, koji si zavrijedio da na svom tijelu nosiš pet svetih rana: budi, molim te, moj zaštitnik i zagovornik kod Boga. Pomozi mi u svim mojim potrebama, a osobito mi izmoli milost da ljubim Boga nadasve. Amen.

Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif: Zdravo sveti oče, svijetlo domovine, uzore Manje braće, ogledalo kreposti, stazo pravednosti, putokazu života. Izvedi nas iz progonstva tijela u domovinu nebeskoga kraljevstva.

Moli za nas Sveti oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Ugasi u nama želju za zemaljskim stvarima, svemogući Bože, i po zagovoru svetoga Franje, oca siromaha, udijeli milostivo da budemo na ovom svijetu zadovoljni sa svojim udesom i tako revnije težimo za vječnim dobrima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli 

Litanije Svetog oca Franje
Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
Oče nebeski, Bože smiluj nam se!
Sine otkupitelju svijeta, Bože, Smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Sveta Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Sveta Marijo, zagovornice Franjevačkog reda,
Sveti Franjo Serafski,
Sveti Franjo, mudri Oče,
Sveti Franjo, utemeljitelju i vođo triju redova
Sveti Franjo patrijarho ubogih,
Sveti Franjo, preziratelju svijeta,
Sveti Franjo, uzore pokore,
Sveti Franjo, nadvladatelju opačina,
Sveti Franjo, ljubitelju siromaštva,
Sveti Franjo, sjajno ogledalo čistoće,
Sveti Franjo, učitelju pokornosti,
Sveti Franjo, uzore poniznosti,
Sveti Franjo, primjere krotkosti,
Sveti Franjo, uzore ljubavi prema bližnjemu,
Sveti Franjo, anđele mira,
Sveti Franjo, revni sljedbeniče Isusa Krista,
Sveti Franjo, milostima bogati Oče,
Sveti Franjo, katolički i posve apostolski mužu,
Sveti Franjo, hrabri borče Kristov,
Sveti Franjo, glasniče velikoga Kralja,
Sveti Franjo, stupe svete Crkve,
Sveti Franjo, branitelju vjere,
Sveti Franjo, potporo slabih,
Sveti Franjo, stazo zalutalih,
Sveti Franjo, vjerovjesniče nevjernika,
Sveti Franjo, pomoćniče bolesnih,
Sveti Franjo, poslužitelju gubavih,
Sveti Franjo, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Franjo, mučeniče željom,
Sveti Franjo, ranama Isusovim urešeni prijatelju Božji,
Sveti Franjo, prava sliko raspetoga Krista,
Sveti Franjo, gorući serafe ljubavi,
Sveti Franjo, naš jaki zagovorniče kod Boga

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

Bog ga je proslavio u svome puku
I udijelio mu blagoslov sviju naroda.

Pomolimo se: Bože koji se udostojao na putu nasljedovanja svoga Sina dati nam svetoga oca Franju za vođu i učitelja, dopusti milostivo da mi koji slavimo njegovu uspomenu zaslužimo biti dionicima i njegove slave na nebu. Po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen.


DRUGI DAN

HIMAN

Svete vatre revnosti, apostolskog žara duša mu je prepuna, srce mu izgara.
Duše stog spavati vruće željet stade za koje i Isus sam takvu cijenu dade.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA PREZIRANJE SVIJETA
O sveti oče Franjo, koji za sud svijeta nisi mario te se zbog nanesenih uvreda nisi ni smućivao ni strašio, a radi hvala svojih prijatelja nisi se uznosio, nego si uvijek na Boga gledao i njemu samomu nastojao omiljeti: ponizno te molim da po tvomu zagovoru izbjegavam ljudsku hvalu, prezirem svijet i samo Bogu želim omiljeti. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. Sveti Franjo pohiti, dođi, oče i požuri u pomoć narodu kojega tišti i obara kruta zemaljština. Ti si nadvladao svijet, izbavi i nas od tjelesnih požuda.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje


TREĆI DAN

HIMAN

Pojam Križa Kristova u svijetu se gubi Franjo gorko proplače što se Križ ne ljubi. Sveti oče Serafski, nevolje kad stižu, uputi nam poglede k Isusovu Križu.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST SIROMAŠTVA

Serafski oče, koji si se kao i Isus u prostoj štalici rodio i kreposti siromaštva toliko zavolio da si radi nje sve zemaljsko odbacio, haljine svoje sa siromahom često zamijenio, o oskudici i siromaštvu Isusovu i njegove djevičanske Majke neprestano razmišljao: po kreposti toga svetog evanđeoskog siromaštva ponizno te molim, izmoli mi milost da se ne priljubim uz dobra ovoga svijeta, već da uvijek težim za nebeskim dobrima. Budi moj zagovornik u svim potrebama te mi izmoli od Boga duh siromaštva, obilje Božjih milosti i rajsku slavu. Amen.

Antif. Katolički i sav apostolski muž Franjo uči nas pravo ispovjedati vjeru svete rimske Crkve i opominje nas da nadasve štujemo njezine svećenike.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam, da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje


ČETVRTI DAN

HIMAN
Franjo živi radosno, vazda pun vedrine, za njegove potrebe Svevišnji se brine.
Djece Božje smisao i u nas pretoči da rad grijeha samoga suze naše oči.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima.

MOLITVA ZA KREPOST POSLUŠNOSTI

Sveti oče Franjo, koji si se volji Božjoj u svemu pokoravao i bio poslušan najnižim svojim podložnicima kad to nije bilo proti Bogu ili duši tvojoj; ti, ogledalo svete poslušnosti, koji me učiš kako moram slušati Boga i bližnjega: izmoli mi milost da slomim svoju samovolju i da se dragomu Bogu i svojim poglavarima rado pokoravam. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif: O Franjo, kako si žudio za mučeništvom, kako si spremno i s ljubavlju slijedio stazu koju si otkrio u Evanđelju. Otkad si ugledao propetoga Serafa, i sam nosiš Kristove rane na rukama, nogama i prsima. Dok nam nakon muka i blažene smrti pokazuješ sjaj preobražena tijela, ne odvrati svoje brižne oči od svojega stada.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje


PETI DAN

HIMAN

Vruću želju ispuni cijelog svoga bića, divno djelo izvede u proljeću žica:
Vinograda sadi tri Crkvi da ih preda utemeljiv predivna sva tri svoja Reda.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST SVETE ČISTOĆE

O sveti oče Franjo, bijeli ljiljane među trnjem, u kojem si se velikom boli valjao da svoju čistoću neokaljanu sačuvaš: ti čisti anđele, koji si zavrijedio da te anđeli pohode i da Sina Božjega, koji «pase među ljiljanima», od Majke Marije na svoje svete ruke primiš: po toj divnoj kreposti svete čistoće koju si oštrom pokorom i brižnim pažnjom, na svoja sjetila pomno čuvao, ponizno te molim, izmoli i meni tu anđeosku krepost da Bogu čistim srcem služim i tako u raj dođem. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. Franjo moli rasvijetljene da upozna što Gospodin traži od njega. Gospodin mu objavi svoju volju: da popravi sv. Crkvu i da živi po sv. Evanđelju. Franjo stvara evanđeoski program: ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje


ŠESTI DAN

HIMAN
Višnji Bog zasvjedoči svetost Sluge svoga utisnu mu čudesno rane Propetoga.
Kad već ovdje odličjem takvim ga resi, koliku mu pripravi slavu na nebesima!
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST PONIZNOSTI
Serafski oče, ponizni nasljednice Isusa Krista, koji si sebe toliko prezirao, ponizivao i priznavao se najvećim grešnikom, dopuštao da te nogama gaze, grde i ruže, a svim se tim ukorima neizrecivo veselio znajući za veliku cijenu svete poniznosti; po onoj radosti i blaženstvu koje si zbog duboke svoje poniznosti na nebu postigao ponizno te molim da mi u svim potrebama budeš milostivim zagovornikom i pomoćnikom. Osobito te molim da mi od Boga izmoliš milost da sebe dobro upoznam i prezirem i tako Bogu omilim. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. Nebeski je sjaj sinuo i nova se zvijezda pokazala: sveti se Franjo pojavio! Njemu se ukazao Seraf i obilježio ga ranama na rukama, nogama i prsima, te on posta srcem, riječju i djelom živa slika Propetoga.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje


SEDMI DAN

HIMAN
Kad mu čas je došao s ovog svijeta poći, posljednji put braći svojoj, skupi zadnje moći, siromaštvo ljubljeno vruće preporuči, sestri smrti pjevajući Bogu duh izruči.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU
O sveti oče Franjo, vjerni učeniče onoga koji je iz ljubavi prema nama prolio i posljednju kap svoje dragocjene krvi i iz čijeg si božanskog Srca crpio ono more žarke ljubavi kojom si ljubio svoga bližnjega i smatrao za najveću sreću ako si svima mogao dobro činiti: udijeli, molim te, i meni koju iskru ove nesebične ljubavi prema bližnjemu da ja kao i ti u svakom svojem subratu gledam samoga Spasitelja i ljubeći bližnjega želim jedino Isusu ugoditi, da moja duša, urešena tim znakom Isusovih učenika, bude jednom dostojna uvijek uživati plodove prave ljubavi prema bližnjemu. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. O čudo radosti i poznavaoče ljudskih srdaca, oče Franjo, ti sjajni naš vođo i uzore u borbi! Preobražen na očigled braće uspeo si se na vatrenim kolima kao što se uspinje žarko sunce! Dvostruki je proročki duh počivao na tebi: činio si čudesa i proricao budućnost. Budi na pomoć bijednim svojim sljedbenicima, jer
njihovi jecaji bivaju sve bolniji.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca FranjeOSMI DAN

HIMAN
Tek što oči zaklopi, tvori već čudesa; svetost mu veličaju zemlja i nebesa.
Promatrajući pobožno njegovih pet rana, vide svi da Franjo je duša izabrana.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST USTRPLJIVOSTI
O sveti oče Franjo, ti vjerna sliko propetoga Spasitelja, o čijim si gorkim ranama i mukama danju i noću plačući razmišljao i time bio dostojan da i sam na svojemu svetom tijelu nosiš rane Isusove: po toj junačkoj strpljivosti kojom si na ovoj zemlji najteži križ dragovoljno i veselo nosio izmoli mi milost da se u svim nevoljama ovoga svijeta pouzdano utječem svetim ranama dragoga Spasitelja te iz njih kao i ti crpim snagu za kreposti, da do kraja na križu junački ustrajem. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. O divna li čudotvorca! Njegova riječ tjera zle duhove, ublažuje sve nevolje te daje razumijevanje i šumskim pticama. O sveta li života, koji toliko uzvisuje svetu vjeru i mrtav uskrisuje mnoge mrtve. O sveti Franjo, učini i od
nas građane nebeske, s kojima si ti radosno zauvijek združen.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje


DEVETI DAN

HIMAN
Jedva zemlji predaše dragocjeno tijelo, vijencem bi mu svetačkim ovjenčano čelo.
O, da tvojim stopama uzmognemo poći, put pak zemni svršivši k tebi sretno doći.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST PROSTODUŠNOSTI
O Sveti oče Franjo, gorući ljubitelju božanskoga Djetešca iz Betlehema od kojega si tako dobro naučio krepost djetinje prostodušnosti da si se poput malena djeteta uvijek i u svemu povjeravao vodstvu Duha Svetoga te sebe i sve svoje sljedbenike djetinjom odanošću stavio u ruke božanske providnosti: usadi molim te i u moje srce taj nježni rajski cvijetnjak da ja kao i ti s golubinjom bezazlenošću vazda stupam stazom kreposti, da prezirem i čuvam se svake dvoličnosti i mudrosti ovoga svijeta da me tako još na ovom svijetu blagosloviš i priznaš za svoje dijete, a na drugom da mi svojim moćnim zagovorom izmoliš krunu djetinje prostodušnosti. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. O presveta dušo kojoj na samrti dolaze ususret nebeski građani, anđeoski se zbor veseli, a preslavno Trojstvo poziva govoreći: "Ostani s nama uvijeke".
Moli za nas, Sveti naš Oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, ulij u naša srca težnju za čistom poniznošću i poniznom čistoćom da nasljeđujući našeg Svetoga oca Franju tebi čistim srcem i tijelom služimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje!

četvrtak, 3. rujna 2015.

DEVETNICA ZA MALU GOSPU


(od 30.08.-07.08.)


MALA GOSPINA KRUNICA 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Hvalimo Te Djevice Marijo sjećajući se čudesnih djela koje je Gospodin u Tebi učinio. Primi ove moje molitve Presveta Djevice, daj mi snage protiv tvojih neprijatelja. 


APOSTOLSKO VJEROVANJE
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.


KRUNA SVETOSTI 

Oče naš ...

1. Blažena Ti, Marijo, koja si u svome krilu nosila Gospodina i Stvoritelja svijeta! Ostajući Djevica svijetu si dala Stvoritelja. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

2. Blažena Ti, Djevice Sveta i Bezgrješna, ne znam kako dostojno slaviti Tvoju veličinu, jer u krilu si nosila Onoga koga nebesa ne mogu obuhvatiti. 
Raduj se Djevice, Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

3. Blažena Ti, o Marijo, sva si lijepa, nijedna mrlja grijeha ne zatamni Tvoj sjaj. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

4. Blažena Ti, o Marijo, Tvoje su kreposti brojnije od zvijezda nebeskih. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...
Slava Ocu ...KRUNA MOĆI 

Oče naš ... 

1. Blažena si Ti, Marijo, Kraljice svijeta. Prati nas na putu prema vječnoj radosti. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Z dravo Marijo ...

2. Blažena si Ti, Blagajnice Gospodnjih milosti. Učini nas dionicima tvojih darova. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

3. Blažena si Ti, Marijo, naša Posrednice. Pomozi nam da dublje susretnemo Boga. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

4. Blažena si Ti, Marijo, Pobjednice nad đavlom i krivovjerjima. Ti budi naša Predvodnica. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ... Slava Ocu ...


KRUNA DOBROTE 

Oče naš ... 

1.Blažena Ti, Marijo, Utočište grješnika. Zagovaraj nas kod
Gospodina. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

2. Blažena Ti, Majko sirotih. Nauči nas živjeti kao djeca Božja. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

3.Blažena Ti, Marijo, izvore radosti. Vodi nas vječnoj sreći. 
Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ...

4. Blažena Ti, Pomoćnice naša u životu i u smrti. Uzmi nas sa sobom u Kraljevstvo Božje. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke.
Zdravo Marijo ... Slava Ocu ...

Pod obranu se tvoju utječemo, Sveta Bogorodice! 
Ne odbij nam molbe u potrebama našim nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, 
Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, zagovornica naša! 
Sa svojim nas Sinom pomiri, svojem nas Sinu preporuči, svojem nas Sinu izruči. Amen.

Bezgrešni DJEVICE, posrednici SVIH MILOSTI, moli za nas!
SVETI Arkanđeli Mihaele i Gabriele, molite za nas!
Moćnime Marijine ČETE, LEGIJE ANĐELA, molite za nas!
SVETI IVANE Krstitelju, moli za nas!
SVETI Petra i Pavla, molite za nas !


POMOLIMO SE: Pozdravljamo Te, Marijo, Kćeri Boga Oca, Majko Isusa Krista, Zaručnice Duha Svetoga, uzvišeni hrame Presvetoga Trojstva. Prepoznajemo te kao našu Sestru, milinu čovječanstva, Majku punu ljubavi, nositeljicu Krista, našeg života, znak nade i utjehe, savršenu sliku Crkve.

Učini nas samo jednim srcem i jednom dušom s Tobom, da naviještamo koliko je velik Gospodin i prepoznajemo s radošću Njegovu prisutnost u svijetu.

Tebi odabranoj od Boga, za jedinstveno poslanje u povijesti spasenja, posvećujemo same sebe, naše djelovanje i naš život. 

Utisni svoj ​​pečat u naše duše, da ostanemo uvijek vjerni Bogu. Izlij na nas svoju ljubav Majke, prati nas na putu života. Utaži našu glad kruhom Riječi i Euharistije, da doživimo Tvoju majčinsku skrb prema nama. Ne dopusti da beskorisne i prolazne brige priječe naše traženje Boga.


Po djelu Duha Svetoga i Tvojoj vjernoj suradnji neka živi i raste u nama Krist Tvoj Sin da ostvarimo spasonosni Očev plan. Amen.

četvrtak, 6. kolovoza 2015.

Devetnica Velikoj GospiPripravna molitva za svaki dan:

Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih i oganj svoje ljubavi užezi u njima. 

Pošalji Duha svojega i postat će. I obnovit ćeš lice zemlje. 
Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo I njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Himan

Rajska kruno, rajska slavo,
Anđeoska Gospo, zdravo!
Ti si korijen, ti si vatra,
S kojih sinu svjetlost zlata.

Ti si ljiljan djevičanstva,
Ti si dika čovječanstva.
Zdravo puna svih milina,
Moli za nas svoga Sina.1. dan 06.08

O Presveta Djevice, koja si cijelog svoga života težila za blaženim gledanjem i uživanjem lica Božjega, oslobodi nas taštih želja za prolaznim blagom ovog svijeta.


Zdravo Marijo, milosti puna, 
Gospodin s tobom, 
blagoslovljena ti među ženama 
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, 

moli za nas grješnike 
sada i na času smrti naše. Amen.

Slavimo Mariju što je zavrijedila tako sretno umrijeti. Veličajući njezinu slavu, sjedinimo se s devet korova anđeoskih koji su je pratili kad je u nebo uznesena te molimo s prvim korom:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen


2. dan 07.08

Dođi Duše …Rajska kruno…
O slavna Djevice, koja si na svoju najveću utjehu zavrijedila umrijeti u nazočnosti apostola i svetaca, izmoli nam kod Boga milost da budeš s našim svetim zagovornicima uz nas dok nam se duša bude dijelila od tijela.

Zdravo Marijo…


Veličajmo svetu Mariju uz koju su bili apostoli na smrtnom času njezinom. Radujmo se njezinu slavlju i molimo utješna srca s drugim korom anđeoskim:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

3. dan 08.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
O Marijo, najsretnija među djevicama, koja si na odlasku s ovoga svijeta doista posvjedočila kako velik bijaše oganj ljubavi koji je vazda gorio u tvome srcu:
Izmoli nam samo iskru onog nebeskog ognja ljubavi kojom je izgarala tvoja duša.

Zdravo Marijo…

S trećim korom anđeoskim hvalimo i slavimo neizrecivu slavu Marijinu i molimo:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

4. dan 09.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
Uzore nevinosti, koji su zbog svoje djevičanske čistoće zavrijedila da tvoje mrtvo tijelo zasja nebeskim sjajem i veličanstvom:
Izmoli nam milost da vazda od sebe odbijamo napast nečistog duha.

Zdravo Marijo…

Radujmo se slavi koja se očitovala na svetom Marijinom tijelu te se združimo s četvrtim korom anđeoskim i molimo.

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

5.dan 10.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
O uzvišena Djevice, koja si zbog svoje poniznosti i divnih kreposti proslavljena jasnoćom svojega uskrsnoga tijela, pomozi nam osloboditi se svake grešne navike, iskorijeniti samoljublje, a svoje srce i dušu okititi svetom poniznošću.

Zdravo Marijo…


Štujmo Blaženu Djevicu Mariju, savimo je s petim korom anđeoskim i molimo:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

6. dan 11.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
O prejasna Kraljice, koju su u nebo pratili svi korovi anđeoski, izmoli nam od Boga mudrost i odlučnost da vazda sretno odbijemo neprijatelja duša naših. Pomozi nam vjerno slijediti opomene anđela čuvara koji nas ravnaju i vode.

Zdravo Marijo…

Veselimo se slavlju kojim je Marija u nebo primljena, složimo se sa šestim korom anđeoskim i molimo:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

7. dan 12.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
O uzvišena Majko, Kraljice neba, tvoje je dostojanstvo toliko da si u nebu prva iza Presvetog Trojstva. Udostoj se primiti nas za sluge svoje i izmoli nam od Boga milost da vazda radosno i vjerno vršimo njegove zapovijedi.

Zdravo Marijo…


Radujmo se i veselimo i mi kao što se raduju i vesele anđeli jer je Marija postala Kraljicom neba te molimo sa sedmim korom:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

8. dan 13.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
O preslavna Kraljice, tebe je u nebu okrunio tvoj božanski Sin presjajnom krunom. Pomozi nam da i mi čistom dušom i čistim srcem zavrijedimo krunu nebesku.

Zdravo Marijo…


Sjedinimo svoje štovanje s hvalom i slavom kojom Mariju slave nebesnici radi njezinog krunjenja i s osmim korom anđeoskim molimo:

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

9. dan 14.08

Dođi Duše…Rajska kruno…
O Marijo, naša moćna zaštitnice, slavna zagovornice ljudskog roda, izbavi nas iz ruku paklenog neprijatelja i čuvaj nas kao vlasništvo našeg Boga i Gospodina.

Zdravo Marijo…

Najvećim poštovanjem slavimo svoju nebesku Kraljicu i radujmo se što nam je zaštitnica od Boga na nebo uznesena te molimo s devetim korom anđeoskim.

- Uzvišena je bila sveta Bogorodica.
- Nad korove anđeoske i na slavu kraljevstva nebeskoga.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si Blaženu Djevicu Mariju čudesno primio u kraljevstvo nebesko, dopusti milostivo da i mi po njezinu zagovoru i njezinim zaslugama sretno dospijemo u ono neizrecivo veselje gdje se ta uzvišena Majka s tobom zajedno veseli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

Svakoga dana nakon molitve za taj dan možemo dodati i sljedeću molitvu, kao i Gospine Litanije
1. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Te je ljubezni Sin Tvoj pozvao na nebesa. Zdravo Marijo . . .

2. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Te anđeli uznesoše na nebesa.

3. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Te sav dvor nebeski okruni na nebesima.

4. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si s tolikom slavom primljena na nebesa.

5. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si stavljena na desnu Sina Tvoga na nebesima.

6. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si s tolikim slavljem okrunjena na nebesima.

7. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si proglašena kćeri, majkom i zaručnicom Božjom na nebesima.

8. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si proglašena Kraljicom svega dvora nebeskoga.

9. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Ti se pokloniše svi anđeli i sveci na nebesima.

10. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si određena za našu zaštitnicu na nebesima.

11. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si počela moliti za nas na nebesima.

12. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad nas sve milostivo primiš na nebesa. Amen.


Gospine Litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo Djevica,
Majko Kristova,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobrog savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Majko Crkve,
Majko naša,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorne pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice priznavalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, 
oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, 
usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, 
smiluj nam se.

S. Moli za nas, Sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

utorak, 21. srpnja 2015.

Devetnica u čast blaženom Augustinu Kažotiću
25. 07. počinje priprema za blagdan bl.
Augustina Kažotića. Jedna od sastavnica priprave za blagdan jest Devetnica u čast bl. Augustina Kažotića koju je 1962. godine, napisao dubrovački biskup mons. Pavao Butorac (+ 1966.). Ona u sebi sadrži kratak Blaženikov životopis te pruža niz molitava kojima se u svako doba može uteći za pomoć i zagovor svijetom trogirskom Dominikanci i zagrebačkom biskupu. Lucerski povjesničar Rocco del Preite o Augustinu piše: "Po zagovoru našeg blaženika slijepi su dobivali vid, nijemi govor, dugogodišnji bolesnici potpuno ozdravljenje, uzeti ozdravljenje udova, opsjednuti se oslobađali nečistih duhova, a onima koji su se nalazili u pogibelji na čudesan način bila je pružena pomoć. "Iz povijesnih vrela znamo da su mu se ljudi odmah nakon njegove smrti (1323.) s puno vjere i pouzdanja utjecali za pomoć i zaštitu u svim svojim tjelesnim i duhovnim potrebama. Brojna čudesa koja su se zbila po njegovom zagovoru potvrda su Kažotića moćnog zagovora kod Boga. I u naše smo vrijeme svjedoci procvata pobožnosti prema Augustinu Kažotića. Kako bismo svojim suvremenicima i Augustinov štovateljima u tome pomogli dajemo im u ruke ovu devetnicu u čast Blaženiku.

Prvi dan

Djetinjstvo

Pouka
Blaženik se rodio oko 1260. godine u drevnome dalmatinskom gradu Trogiru. U to se doba građanstvo još živo sjećalo svoga hrvatsko-ugarskoga kralja Bele IV., oca dominikanke svete Margarite, koji se sklonio u Trogir pred provalama Tatara. Kako je kralj u zidinama Trogira potražio i našao zaklon pred rušiteljima vjere i kulture što nadirahu s Istoka, tako je mladi Augustin osjetio jaku pomoć u crkvama svoga rodnoga grada, u dijecezanskom i redovničkom svećenstvu i u njihovoj pouci, u vjekovnim vjerskim i kulturnim predajama, kojima je odisao njegov grad. Okruženje u kojem je živio, dodatno je oplemenjivalo njegov duh i razvijalo svijest, a tome su pridonijele i divote dalmatinskog primorja, gdje se nebo osmjehivalo zemlji kad je Božja ruka stvaralačkom snagom oblikovala svijet. Dašak stvaralačke moći, koja u sebi krije milosno blago svetog krštenja, prožeo je mladu Augustinovu dušu i osposobio ga da bude i ostane Božje dijete te postane baštinik neba.

Molitva
O Oče, Sine i Duše Sveti, Presveto Trojstvo, što se nastanjuješ u svakoj duši koja se u svetome krštenju otvara tvojoj milosnoj ljubavi, pogledaj milostivo na nas koji ti se utječemo po zagovoru našega blaženog Augustina. Po njegovim zaslugama udijeli nam da do zadnjega daha ostanemo vjerni obećanju što smo ga dali tvojoj ljubavi pri svetom krštenju. Ne dopusti da svjetlo, koje je tada zasjalo u našim dušama, ikada napustimo. Sačuvaj nas da se na nama ne izvrši prijetnja koju donosi Ivanovo evanđelje: “Tko ne vjeruje u Sina, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu” (Iv 3, 36). Daj da ti se uvijek klanjamo u duhu i istini, jer ti si Duh, i koji ti se klanjaju, moraju ti se klanjati u duhu i istini (usp. Iv 4, 24). Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Drugi dan
Mladost

Pouka
Godine procvata razuma i volje proveo je Augustin u povezanosti s Bogom. Proljeće života sa svojim čarima nije ga priljubilo uz zemaljsku prolaznost. Bio je privučen k Bogu, Vječnoj Ljepoti, a srce mu se ispunjalo čežnjom za Vječnom Ljubavlju, koja usrećuje sve koji je ljube. U okrilju pobožne obitelji, pod utjecajem strica, trogirskog kanonika, rastao je poput pupoljka i procvao u divan cvijet, što će ga Božja ruka presaditi u dominikanski perivoj. Dominikanski je red već od svojih prvih početaka uhvatio korijena u hrvatskim krajevima, a u gradu Trogiru od 1265. godine. Nije čudo što je ugled novoga reda, koji se istaknuo propovjedničkom revnošću, krepošću i učenošću, privlačio srce mladog Augustina, pa kad se zaodjenuo crno-bijelom dominikanskom odjećom, sav se predao pobožnosti. Bjelina redovničke odore poticala ga je na čistoću života i prostodušnost svetih nakana, a crnina na molitvu i samozataju. Bogoslovske je nauke usavršio u Italiji, a kad je postavši svećenikom kročio na oltar, uzeo si je za zadaću da svim silama svoga bića posluži istini i ljubavi. Svojim mladenačkim sposobnostima budio je velike nade, te su ga poslali na usavršavanje studija u Parizu, gdje je crkvena atmosfera još odisala svježinom genijalnih velikana svetoga Tome Akvinskoga i Alberta Velikoga.

Molitva
Slavni Božji slugo, blaženi Augustine, koji si se svim mladenačkim žarom posvetio molitvi, samozataji i nauci, kako bi što savršenije poslužio Vječnoj Istini i Vječnoj Ljubavi, moli kod slavne Božje Majke, posebne zaštitnice svoga Reda, da naša mladež uzljubi čistoću i samozataju, molitvu i ozbiljnu nauku. Neka naša mladež po tvome primjeru uloži napor da se cijelim svojim vladanjem približi Vječnoj Istini i Vječnoj Ljubavi, da je ne prevari sotona i svijet, nego da joj u duši prevlada milosna Ljubav Svetoga Duha, komu budi čast i slava dovijeka. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Treći dan
Apostol

Pouka
U Augustinovo doba gmizalo je albigensko ili bogumilsko krivovjerje (patareni), koje je podrivalo i crkvenu i svjetovnu zajednicu. Protiv toga srednjovjekovnog nihilizma ustao je i Augustin po primjeru svetog oca Dominika, posebno u našoj Bosni, gdje je taj krivi nauk bio uhvatio duboko korijenje. Neki misle da mu je papa Bonifacije VIII. povjerio zadaću propovijedati protiv razdora što su ga u to vrijeme u Italiji prouzročile stranke gvelfa i gibelina te da ga je isti papa imenovao apostolskim propovjednikom na svome dvoru. Katolički je nauk iz njegovih usta izvirao nježno i snažno. Posredovao ga je ponizno i blago. Sve je osvajao ljubavlju. Apostolskom je čovjeku samo jedno bilo na srcu: slijediti Krista i sve privući Kristu. Kada je dominikancu kardinalu Nikoli Boccasiniju papa Bonifacije VIII. povjerio da ukloni razmirice nastale oko nasljedstva na ugarsko-hrvatskom prijestolju, kardinal je uzeo sa sobom našega Augustina, kao ljubitelja domovine i naroda, da pomogne oko uspostavljanja mira i reda u svojoj zemlji. Kralj Andrija III. nije imao muških potomaka, pa je papa Bonifacije podupro stranku Karla Roberta, sina Karla Martela Anžuvinca.

Molitva
Sveti revnitelju za Božju stvar i za dobro domovine, smiluj nam se! U naporima da očuvamo vjeru otaca, isprosi nam duševnu jakost i ustrajnost u vjeri, da ne iznevjerimo krsni zavjet, već da ostanemo Božja djeca. Ljubitelju domovine, daj da nam zemlja procvate svakim dobrom, vjerom, nadom, ljubavlju, poštenjem, nesebičnošću, plemenitošću! Neka mir zavlada u naše dane, da služeći Bogu u miru postignemo vječnu sreću. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)

Četvrti dan
Biskup i pastir

Pouka
Kad je kardinal Nikola Boccasini, nakon smrti Bonifacija VIII. izabran za papu, uzeo je ime Benedikt XI. (Crkva ga slavi kao blaženika). Potkraj te (1303.) godine imenovao je Augustina zagrebačkim biskupom i osobno ga zaredio u Rimu. Nakon tatarske provale i pustošenja, zagrebačka se biskupija našla u čudu: sve je zamrlo u svećenstvu i narodu. Moralna i materijalna pustoš tražila je velike žrtve i svetačko umijeće u radu. Ojačan vjerom i nadom, potpomognut milošću, svetac se svim silama dao na posao. Oboružan blagošću i poniznošću, prodahnut ljubavlju i strpljivošću, osvajao je srca i privodio ih k Bogu. Posebno se brinuo za mlade svećenike. Uredio je školu pri katedrali, koja je postojala od vremena Trećega lateranskog sabora (1179.), obogatio biskupsku knjižnicu, sazvao dijecezansku sinodu, postavio mudre smjernice Kaptolu. Još se tri stoljeća u zagrebačkoj Crkvi osjećao blagoslov njegove biskupske službe. Rado je i često zalazio među narod, bio je dobročinitelj siromahâ, sirotâ, bolesnikâ, patnikâ… Unaprijedio je gradnju katedrale. Obilazio je naokolo kako bi smirivao političke strasti i privukao protivnike Karlu Robertu, koji je napokon bio proglašen kraljem i okrunjen po drugi put u Budimpešti 1309. godine. Na svečanosti je bio nazočan i naš Blaženik. Biskup se zauzeo i za redovnike pavline. Bio je i na općem crkvenom saboru u Vienni (1311.-1312.), gdje je bilo riječi o templarima, o pomoći Svetoj zemlji i o raznim reformama.

Molitva
Po molitvi i zaslugama blaženog Augustina udijeli nam, milostivi Bože, da primjerom i riječju djelujemo na svoju subraću, da ih zlo ne povuče u propast, da Božja ljubav zavlada u njihovim dušama, jer smo dužni ljubiti bližnjega kao same sebe. Po njegovim zaslugama udijeli nama i svemu kršćanskom puku milost da poštujemo i slušamo svoje pastire koje si postavio da upravljaju tvojom Crkvom, jer sam si rekao svojim apostolima i njihovim zakonitim nasljednicima: “Tko vas sluša, mene sluša. Tko vas prezire, mene prezire. Tko mene prezire, prezire onoga koji me poslao” (Lk 10,16). Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Peti dan
Augustin i Crkva

Pouka
Katolička Crkva bila je u središtu Augustinove ljubavi. Poslije dobrog Boga i preslavne Božje Majke, uvijek Crkva. Nije to samo stoga što naš Gospodin ističe da onaj tko ne posluša Crkvu, treba biti smatran javnim grešnikom (usp. Mt 18,17), nego u prvom redu stoga što je Sin Božji Crkvu osnovao da ga zastupa na zemlji, da u njegovo ime poučava ljude i vodi ih k vječnoj sreći. Ona ga predstavlja pred svijetom, pa stoga i Bog nagrađuje iskrenu i požrtvovnu ljubav prema Crkvi, a kažnjava prkos i prezir prema njoj. Augustin je bio snažno povezan s papama svoga vremena. Uvijek ih je poštivao i spremno podupirao, a oni njega veoma cijenili. Patnje Crkve bile su njegove patnje, njezini uspjesi njegova radost. Budući da je kralj Karlo Robert zašao na stranputicu i prepustio zemlju samovolji velikaša, sveti biskup nastojao je svoje vjernike obraniti od nereda. Biskup je opomenuo kralja da se popravi, ali bez trajna uspjeha, pa se Augustin dogovorio s braćom u biskupstvu da se obrate papi Ivanu XXII., koji je od godine 1316. preuzeo upravljanje Crkvom. Negdje potkraj 1318. ili početkom 1319. zaputio se Augustin kao legat episkopata u Avignon, gdje je papa tada boravio. Kralj mu se zbog toga osvetio te mu nije dopustio povratak u Zagreb. Ali papa je podupro revnoga biskupa, odredivši da iz Avignona upravlja zagrebačkom biskupijom. Papa mu je povjerio i delikatne zadaće te ga uvrstio među papinske teologe.

Molitva
Predobri Gospodine, koji si veličanstvenom ljubavlju svoga Srca osnovao Crkvu na Petrovoj stijeni i apostolskome zboru, poistovjetivši se s njom, ulij nam u srca veliku ljubav prema svome djelu. Daj da budemo i uvijek ostanemo odana djeca tvoje svete Crkve, da u njoj uvijek gledamo tebe te joj privedemo mnoge duše, koje te još ne poznaju. Daj da budemo poslušni i odani tvome namjesniku na zemlji u svemu što je povezano sa spasenjem naših duša, da slijedeći nepogrešivo vodstvo svete Crkve postignemo blizinu tvoga srca u nebeskome kraljevstvu. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Šesti dan
Učitelj

Pouka
Augustin je bio u pravom smislu riječi učitelj vjere i morala. Ne samo u smislu u kojem je to svaki biskup po naravi svoje službe, nego na poseban način, jer je papa Ivan XXII. tražio i njegovo mišljenje u nekim pitanjima o kojima se raspravljalo u to doba. Do naših su dana sačuvane dvije takve rasprave, koje odaju njegovu učenost i spremnost da pomogne Crkvi u borbi protiv krivih shvaćanja i učenja. U jednoj, iz godine 1320., raspravlja o gatanju i vračanju, o krivovjerju i krivovjercima, o praznovjerju, zazivanju sotone i o svetogrđu. U drugoj se obara na sljedbu takozvanih “fraticellijevaca”. Ovi su učili, da Isus i apostoli nisu bili vlasnici dobara, kojima su se služili za svoje potrebe, što spominju evanđelisti. Papa ih je osudio, a oni ustadoše na njega, optuže ga zbog krivovjerja i zaprijete mu da će biti svrgnut po općem saboru. Papa Ivan XXII. tu je stvar povjerio kardinalima i teolozima, među njima i našem Augustinu, da je prouče, kako to traži dobro Crkve.

Molitva
Gospodine Isuse Kriste, vječno svjetlo “koje rasvjetljuješ svakoga čovjeka”, (usp. Iv 1,9), ti, koji si rekao o sebi: “Ja, svjetlo, došao sam na svijet da nijedan koji u mene vjeruje ne ostane u tami” (Iv 12, 46), po zagovoru i primjeru blaženog Augustina udijeli nam milost da tvoju istinu uvijek dosljedno ispovijedamo, da po tvome nauku, koji nepogrešivo naučava sveta Crkva, uredimo svoj život, da nas zablude i kriva shvaćanja ne zavedu na stranputicu. Daj, Gospodine, da u svim zgodama života budemo sljedbenici tvoga neprevarljivog svjetla, da nam ti, Vječna Istino, budeš i ostaneš do smrti pravilo koje će nas jednom dovesti u Očevo krilo. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Sedmi dan
Obnovitelj Lucere

Pouka
Zbog kraljeva protivljenja, a posredovanjem kraljeva strica, napuljskoga kralja Roberta Anžuvinca, Augustin je 1322. godine premješten u biskupiju u Luceru (Apulija). Možemo si zamisliti kako mu je bilo teško odreći se zauvijek domovine i služenja u njoj. Ali, poslušan Providnosti, koja mudro ravna kršćanskim životom, preuzeo je posao na novom skliskom terenu, gdje su se muslimanski Saraceni miješali s kršćanskim katoličkim svijetom. Karlo II. Anžuvinac slomio je Saracene, a 1300. godine. Lucera se prozvala “Città di Santa Maria” (Grad svete Marije). Saraceni su se raspršili po selima. Nešto revnim propovijedanjem, a nešto svetim životom i pokorom te obilaženjem župa prionuo je sveti biskup na obnovu vjerskog života u biskupiji. Podigao je sirotište za djevojke, novu biskupsku palaču i bolnicu, koja se očuvala do danas. Zauzeo se kod kralja da se obnove gradske zidine, a kod pape Ivana XXII. da kanonici žive zajedno. Svoju je biskupiju posvetio Presvetoj Djevici, koju je posebno štovao. Koristio je svaku prigodu da joj iskaže štovanje i širi ljubav prema njoj.

Molitva
Blaženi Augustine, isprosi nam od slavne Majke Božje da strpljivo podnosimo udarce što nam ih život donosi, da se radujemo, kad smo po križu slični Raspetoj Ljubavi. Izmoli kod presvetog Božjeg Srca i neoskvrnjenog Gospinog Srca milost da savjesno vršimo dužnosti svoga zvanja prema zahtjevima presvete Božje volje, kojoj budi čast i slava navijeke! Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Osmi dan
Kod Boga

Pouka
Patnje u domovini i rad u Luceri pridonijele su da Blaženik oslabi. Potkraj srpnja 1323. godine teško je obolio. Osjećajući da mu je došao kraj, pozove k sebi svećenstvo i gradske uglednike da im uputi zadnje pouke. Prenesu ga u ćeliju dominikanskoga samostana, kamo bi se katkad sklonio da se sasvim posveti molitvi i razmišljanju. Kad su mu podijelili popudbinu, siđe s kreveta i klečeći u najvećoj sabranosti primi svetu hostiju. Kad je starješina samostana zazvao sv. Ivana apostola, okrenu se Augustin k svečevoj slici pod križem, naslikanoj na zidu, i preda svoj duh Bogu. Bilo je to 3. kolovoza 1323. godine. Njegovi smrtni ostaci bili su položeni u kapelu sv. Petra mučenika u dominikanskoj crkvi.

Molitva
O dragi Blaženiče, koji si cijeloga života na pameti imao samo Boga, kako bi mu u zadnjem času života predao svetu dušu, isprosi nam svojim zagovorom, a po zaslugama muke i smrti našega Spasitelja i žalosne Gospe, da nam u našem zadnjem času ne naškodi zlobni neprijatelj, nego da se zauvijek sjedinimo s Božjim srcem na nebu. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Deveti dan
Štovanje

Pouka
Augustinova svetost bila je tolika da su već dvije godine nakon njegove smrti zatražili od Svete Stolice da bude proglašen svetim. Zna se da je napuljski potkralj, vojvoda Karlo Anžuvinac, to izričito zatražio od pape Ivana XXII. 1325. godine. Ne zna se točno kako je papa odgovorio. Neki misle da je Augustin bio uvršten u svece, a drugi u blaženike. Glas o čudesima, što ih je Bog činio po njegovu zagovoru, širio se sve više, pa je svijet odasvud hrlio na njegov grob da isprosi potrebne milosti. Godine 1700. papa Inocent XII. potvrdio je Augustinovo štovanje, a iduće je godine biskupijama Lucere, Zagreba, Trogira i Dominikanskome redu dopušteno, da se njegova svečanost slavi 3. kolovoza. Lucera ga je 1668. proglasila svojim zaštitnikom. Godine 1937. njegove su moći položene u bogatu srebrnu raku u lucerskoj katedrali. I kod Hrvata se sve više širi njegovo štovanje. Dužni smo ga štovati i moliti se ovom svetom sinu svoga naroda te mu postojano preporučivati osobne i narodne potrebe. Što mu se više budemo s vjerom i pouzdanjem molili, više ćemo osjetiti moć njegova zagovora.

Molitva
Daj, dobri Bože i ti sveta Djevice, naša zaštitnice, da se probudi svijest vjere u našem narodu te da častimo svoje svete sunarodnjake, odlučno širimo njihovo štovanje i to smatramo svojom dužnošću. O slavni Blaženiče, uzmi nâs i sav hrvatski narod pod svoje okrilje. Udijeli nam milost koju prosimo po tvome zagovoru, a svemu narodu daj da se preporodi u Božjoj ljubavi. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
(triput)


Preuzeto: http://www.dominikanci.hr/devetnica-u-cast-blazenom-augustinu-kazoticu-prvi-dan.html